DIZAJN GRAFIK

Dizajni grafik

Shërbimet që Porosit Web ofron rreth Dizajnit grafik?

Ndër shërbimet tjera që ofron PorositWeb janë edhe ato për dizajn grafik.

Me stafin e specializuar për dizajn grafik dhe prezantime të nivelit të lartë grafik, PorositWeb vëmendje të veçantë i kushton kualitetit të grafikës, e cila duhet t’i përmbush dhe respektoj kërkesat, shijen si dhe gjithë imazhin e klientit.

Stafi ynë i specializuar është i gatshëm të përgatis çdo llojë të materialit për dërgim në shtyp.

 

Shërbimet konkrete për Dizajn grafik

Shërbimet tona grafike të përgatitjes për shtyp janë:

 • Dizajni grafik
  • Logot, Identiteti i kompaisë
  • Broshurat, pllakatat
  • Katalogjet
  • Ftesat
  • Paketimet
  • Tiketat, CD mbulueset
  • Raportet vjetore
  • Gazetat & revistat
  • Vizit kartat
  • Posterët
  • Publikimet tjera

Së fundit më tepër jemi të fokusuar në dizajnimin e broshurave, posterëve, pllakatave, materialeve të shtypura të biznesit, raporteve vjetore, revistave, gazetave, publikimeve të ndryshme, CD mbështjellësave etj.

Grafika e duhur mund ta krijoj prezantimin tuaj, dhe ajo e pavend mund ta dëmtoj imazhin tuaj. Na lejoni neve të krijojmë për ju grafikë me dukje profesionale, e cila do ta veçoj prezentimin tuaj nga të tjerët!