August 2, 2019

KOSOVAPOST.NET – Portal Shqipëtar

KOSOVAPOST.NET – Portal Shqipëtar
June 2, 2019

FORTNITECHALLENGES.COM – Portal në gjuhën angleze

FORTNITECHALLENGES.COM – Portal në gjuhën angleze
May 30, 2018

E-Verteta – Portal në gjuhën Shqipe

E-Verteta – Portal në gjuhën Shqipe – Webfaqe e krijuar nga Porosit Web    
May 30, 2018

Yenitan Gazetesi – Portal në gjuhën Turke

Yenitan Gazetesi – Portal në gjuhën Turke – Webfaqe e krijuar nga Porosit Web
March 2, 2018

FOLDREJT.COM – Portal në Gjuhën Shqipe

FOLDREJT.COM – Portal në Gjuhën Shqipe