Web Dizajn, Domain dhe Hostim

domain emriPorositWeb është e specializuar në zhvillimin dhe dizajnimin e web faqeve inovative dhe unike. Synimi ynë është të zhvillojmë faqe te internetit te cilat tërheqin vëmendjen, janë atraktive, miqësore per makinat e kërkimit dhe te lehta per tu mirëmbajtur. Ekipi ynë e ka ekspertizën e nevojshme për të iu përgjigjur kërkesave tuaja duke e vendosur me sukses prezencën tuaj në Internet.
Për gjithë klientët tanë që porositin web design ose ridizajnim te ne,PorositWeb ofron domain emër dhe Hostim FALAS për 12 muaj. 

Web Planfikimi dhe Strategjia

Sikur çdo projekt, përkushtimi shpërblehet! Ne një webfaqe luajnë rol 3 pjese kryesore të cilat janë :

 • Dizajni
 • Zhvillimi
 • Strategjia e përmbajtjes

web planifikimi dhe strategjiaStafi i Porosit Web do të punoj me ju për ta zhvilluar planin për web faqet tuaja duke filluar nga synimet se çka dëshironi të arrini me këto faqe, çfarë tregu synoni, cilët janë konsumatorët tuaj, madhësia e kompanisë tuaj etj.
Në përpjekje për t’u përgjigjur kërkesave tuaja, ne ju bëjmë pyetje kyçe që na lehtësojnë neve dhe juve të determinojmë se cilat janë nevojat tuaja dhe pritjet tuaja nga web faqja.

PorositWeb ka përvojë 6 vjeçare në zhvillimin e web faqeve me efikasitet të lartë. Në faqet që ne i krijojmë, shprehim njohurinë tonë më të mirë të mundshme për të arritur performacë, përdorshmëri dhe siguri maksimale.

PorositWeb ofron një seri të plotë të shërbimeve. Prej informimit dhe dizajnit vizual, e deri te instalimi i faqeve në serverë ndërkombëtar. Si dhe mirëmbajtja e tyre sipas marrëveshjes.
Gjatë zhvillimit të faqeve, klientët në këtë proces, gjatë gjithë kohës janë partnerët tanë!

Procesi i dizajnimit

Procesi i Web Zhvillimit

Hapat e procesit te dizajnimit

Zakonisht procesin e dizajnimit e fillojmë me analizimin e materialit që kemi pranuar nga ju. Bëjmë skica nëpër fleta të letrës, dhe më pastaj atë e transformojmë ne dizajn elektronik duke përdorur programe si Adobe PhotoShop, CorelDraw apo Macromedia.

Web faqe të cilat ne i dizajnojmë për ju tentojmë të jenë:

 • Origjinale
 • Unike
 • Të kenë pamjen,individualitetin dhe origjinalitetin, duke u bazuar në logon apo imazhin e kompanisë tuaj.

Kjo prezenton imazhin e kompanisë tuaj. Qëllimi ynë gjatë këtij procesi është dizajni dhe lehtësia e navigimit, që maksimalisht ta tërhjek interesimin vizual për faqen tuaj, duke e respektuar njëherit kohën e vizitorëve tuaj.

Gjatë këtij procesi ne:
•Krijojmë forma të stileve për dizajnin grafik.

 • Arkitekturën e faqeve, strukturën e dokumenteve, emërtime, pozicionimet etj.
 • Testojmë faqet dhe sigurohemi që janë të përshtatshme me shumë shfletues (browser) si Google Chrome, Internet Explorer, Opera.
 • I optimizojmë dhe i përshtasim faqet disa rezolucioneve të monitorëve, pastaj i optimizojmë edhe ngjyrat duke përdorur paleta të sigurta të ngjyrave për internet.
 • Përllogarisim dhe testojmë sipas standardeve të web dizajnit si dhe e përshtasim madhësinë e faqeve për qasje të shpejtë nga interneti.
 • Optimizojmë dukjen e grafikës për mediume të internetit
 • Sigurojmë navigim të lehtë, intuitiv dhe miqësor për klientët
 • Dizajnojmë një nivel në çast, duke filluar nga shtresat e epërme në rradhë të parë.

Zhvillimi dhe programimi

Gjatë procesit të programimit, ne sigurohemi që faqja e juaj të jetë e përshtatshme me gjithë shfletuesit dhe platformat. Pasi që ne përdorim web kodime standarde në programimin e faqeve, atëherë nuk jeni të obliguar të paguani hapësira të shtrenjta gjatë instalimit të faqeve në internet web serverë. Me këtë, ju që në fillim kurseni, faqet tuaja janë të pastër nga kodet e panevojshme, gjë që ndihmon ne hapjen shumë më të shpejt dhe janë shumë më miqësore për vizitorët e faqeve tuaja.

Gjuhët standarde për web dizajnim të cilat ne i përdorim për faqet tuaja janë:
• HTML
• ASP
• JavaScript
• PHP
• Action Script

Instalimi dhe Lansimi i web faqeve

Regjistrimi i Domain Emrit

PorositWeb, sipas kërkesës tuaj do të regjistroj domain emrin tuaj, pronar i të cilit do të jeni ju. Ndërsa PorositWeb do të jetë e regjistruar zakonisht si kontakt teknik.

Web Hostingu dhe Testimi

Ne kemi bashkëpunim me një numër të madh të kompanive te cilat bëjnë hosting. PorositWeb do të zgjedh për ju web hapsirën dhe do t’i instaloj faqet tuaja në web server, duke i testuar ato që të sigurohet se gjithçka shkon në rregull. Gjatë kësaj faze, ne do t’i bëjmë korrigjimet dhe ndryshimet për t’u siguruar se i gjithë operacioni ecën mirë që nga momenti i lansimit të faqeve.
A do te keni përkrahje pas lansimit?

Pasi të lansohen faqet tuaja, PorositWeb do të jetë pranë jush për t’u përgjigjur pyetjeve teknike nga ju në rast se do të ketë nevojë. Keni nevojë për ta konfiguruar E-Mailin tuaj? Apo ndoshta ju del vështirësi për tu kyçur në llogarinë tuaj? PorositWeb do të jetë larg jush sa një thirrje telefonike, apo sa një dërgim E-Maili nga ju.

Mirëmbajtja dhe statistikat

Pasi që faqet tuaja të lansohen, është e domosdoshme të mirëmbahen ato. Ne gjithashtu ofrojmë mirëmbajtje për ato faqe për ju. Ne mund të gjejmë zgjidhje të mirëmbajtjes të faqeve e cila përshtatet gati për çdo buxhet. Nëse ju vendosni për t’i mirëmbajtur vet faqet tuaja, ne mund të ju ofrojmë trajnim juve apo stafit tuaj.
Shërbimi i mirëmbajtjes ka të bëjë me:
• Menagjimi i përmbajtjes
• Freskimi i web faqeve, Ndryshimet dhe shtimet
• Verifikimi i lidhjeve të “vdekura”
• Gjurmimi i përmbajtjeve të skaduara
• Arkivimi i faqeve

Statistikat

Ne mund t’i përcjellim dhe të ju ofrojmë statistika të detajuare, që në vete përfshijnë analizat për gjithçka lidhur me faqet. Duke filluar nga ajo, se sa vizita kanë faqet tuaja e deri te ajo prej nga ku (cili shtet) janë vizitorët, cilat faqe më shumë vizitohen, etj. Raportet përfshijnë:
• Analizat e trafikut të sajtit
• Pozicionimin në makinat gjurmuese
• Popullariteti i linqeve