parallax background

Dizajn Grafik

Me stafin e specializuar për dizajn grafik dhe prezantime të nivelit të lartë grafik, PorositWeb vëmendje të veçantë i kushton kualitetit të grafikës, e cila duhet t’i përmbush dhe respektoj kërkesat, shijen si dhe gjithë imazhin e klientit.


Shërbimet e Dizajnit Grafik

Shërbimet tona grafike të përgatitjes për shtyp janë:

 • Dizajni grafik
 • Logot, Identiteti i kompaisë
 • Broshurat, pllakatat
 • Katalogjet
 • Ftesat
 • Paketimet
 • Tiketat, CD mbulueset
 • Raportet vjetore
 • Gazetat & revistat
 • Vizit kartat
 • Posterët
 • Publikimet tjera

Kontaktoni Tani

Grafika e duhur mund ta krijoj prezantimin tuaj, dhe ajo e pavend mund ta dëmtoj imazhin tuaj. Na lejoni neve të krijojmë për ju grafikë me dukje profesionale, e cila do ta veçoj prezantimin tuaj nga të tjerët!

Na kontaktoni tani përmes e-mailit [email protected] ose numri te telefonit +383 44 708 290 për të marrë ofertat më të fundit rreth Dizajneve Grafike