June 2, 2019

FORTNITECHALLENGES.COM – Portal në gjuhën angleze

FORTNITECHALLENGES.COM – Portal në gjuhën angleze
March 2, 2019

Kolegji Universi – Webfaqe për Universitetin Universi – Bardhosh

Kolegji Universi – Webfaqe për Universitetin Universi – Bardhosh  
January 2, 2019

BENNYSCONTRACTING.NET – Kompani ndërtimi

BENNYSCONTRACTING.NET – Kompani ndërtimi  
January 2, 2019

PAO-COMPANY – Webfaqe për kontabilitet

PAO-COMPANY – Webfaqe për kontabilitet  
December 2, 2018

KIDSFUNPARK.CH – Webfaqe Informacionale Kids Playground në Zvicërr

KIDSFUNPARK.CH – Webfaqe Informacionale Kids Playground në Zvicërr  
November 4, 2018

ICHAT-RKS.ORG – Webfaqe per OJQ

ICHAT-RKS.ORG – Webfaqe për OJQ
November 2, 2018

ACCESS-RKS.ORG – Webfaqe për Organizatë Jo-Qeveritare

ACCESS-RKS.ORG – Webfaqe për Organizatë Jo-Qeveritare
August 2, 2018

JUHLAPUKULEDI.FI – Dyqan online në Finland

JUHLAPUKULEDI.FI – Dyqan online në Finland  
May 30, 2018

E-Verteta – Portal në gjuhën Shqipe

E-Verteta – Portal në gjuhën Shqipe – Webfaqe e krijuar nga Porosit Web