November 19, 2014

Çka është një BLOG?

Çka është një BLOG? Blog njihet ndryshe si Weblog që në gjuhën shqipe do të […]
November 18, 2014

Ç’farë është parkimi i domaineve?

Ç’farë është parkimi i domaineve? – Parkimi i domaineve mundëson, kundrejt një pagese të vogël, […]
November 18, 2014

Çka janë subdomainet?

Ç’farë janë subdomainet? – Subdomainet janë zgjatime të domainit kryesor. Për shembull, tek faqja kryesore […]